Türkçe Türkçe

Otomasyon

Geçmişten günümüze Endüstriyel Otomasyon, çağın önceliklerine göre ilk zamanlarda çok uzun olan üretim sürecini hızlandırmaya yönelik uygulama alanları bulmuştur. Ancak daha sonrasındaki gelişmelerin ışığında oluşan rekabetçi piyasa otomasyonda hıza ilave olarak güvenilir üretim, asgari işgücü kullanımı ve kalite ihtiyacını doğurdu. Bunlara ilave olarak bir sonraki gelişmelerde, iş güvenliği, bilgi toplama, bilgi saklama, bilgi paylaşımı, raporlama ve daha da önemlisi otomasyonun sürekliliği gibi ihtiyaçları zorunlu kıldı.
Biz gelişen teknolojinin ve çağın gereklerinin farkındayız. Bu sebeple Endüstriyel Otomasyon Yazılımlarımızı hazırlarken bu gereksinimleri karşılayabilecek şekilde sistemin asgari iş gücüyle, daha hızlı, daha güvenilir,  daha kaliteli, daha sorunsuz ve yeni teknolojik gelişmelere cevap verebilecek şekilde daha modüler bir yapı ile planlıyoruz. Ağırlıklı olarak inşaat sektörüne hizmet veren firmamız, talep doğrultusunda endüstrinin her alanında uygulama geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahiptir.

 

BETON SİSTEMİ

 

Tera Dijital Kantar İndikatörleri

Modbus iletişim özelliği sayesinde, kantar ağırlık değerlerini birebir ve hızlı bir şekilde bilgisayar sistemine aktarır. Kolay kalibre edilebilir ve operatöre görsel kolaylık sağlar

 

TARTIM TEKNOLOJİSİ

 

Tartım sistemlerinde yük hücreleri için özel dizayn  edilmiş 16 bit çözünürlükte hassas tartım kartları kullanır. Bu kartlar 'loadcell' lerden  gelen tartım bilgilerini şebeke frekansı ve manyetik alan gibi harmonilerden ayrıştırarak kontrol bilgisayarına aktarır. Yüksek tartım kalitesi için dozajlamalarda temel olarak iki tür denetim gerçekleştirmektedir.
 
1.Bunker dolum ön kesme denetimi

Bu kontrolde akıllı akış kontrol algoritmaları ile sistem, malzeme alınması gereken miktara henüz ulaşmadan hesaplanan bir önkesme değerinde malzeme akışını durdurarak malzemenin istenilen miktara oturması sağlanır.     
 
2-Batch bazında  tartım düzelitmesi


Malzemenin mevsimsel yada çalışma koşullarına bağlı olarak düzenli akmaması durumunda   her bir partide alınması gereken ve alınan malzeme miktarının karşılaştırılması prensibine dayanır. Eksik yada fazla alınan malzemeler bir sonraki batchde düzeltilerek reçetede belirtilen miktarda malzemenin alınması sağlanır.


RAPORLAMA SİSTEMİ

 

Beton üretiminde istenilen detayda rapor almak  hiç bu kadar kolay olmamıştı.! 

Şimdiye kadar hiçbir otomasyon sisteminde olmadığı kadar geniş yelpazeden raporlama imkanını kullanıcılarının istifadesine sunmaktadır.
Yeni raporlama mimarisinde kullanıcılara tamamen istenilen talepler doğrultusunda raporlama imkanı getirilmektedir. Böylelikle kullanıcı kendi raporunu kendisi tasarlayarak sadece istenilen bilgileri rapor içeriğine dahil ederek daha açık ve kolay değerlendirilebilir raporlar oluşturmaktadır.
Kullanıcı raporunu almak istediği alanları kendisi seçerek istenilen bir zaman aralığında çıktısını alabilmektedir. Malzeme sevkiyat raporlarından, stok raporlarına kadar daha pek çok alanda her detayda rapor alınabilmektedir. Ayrıca kullanıcı isteğe göre yedi farklı kriterde sorgulama yaparak üretim bilgilerine nokta atışı metodu ile dar bir aralıkta sorgulayabilmektedir.

 

SLUMP DENETİMİ

 

Acaba üretilen beton istenilen kıvamda gerçekleşiyor mu ?

Beton üretiminde hazırlanan betonun kıvamı oldukça önemlidir. Dahili slupm ölçüm detektörü  ile mikserdeki betonun kıvamını dinamik olarak takip edebilmektedir. Bu bilgiler aynı zamanda scada ve operatör panel ekranında da gösterilerek kullanıcının betonun kıvamı hakkında bilgi edinmesi sağlanır.


KENDİ İRSALİYENİZİ KENDİNİZ TASARLAYIN !

 

Geliştirilmiş irsaliye modülü  ile irsaliye tasarımınızı bize gereksinim duymadan artık kendiniz oluşturacaksınız.! Üstelik sadece beş dakikanızı ayırarak. geliştirdiği kolay tasarım irsaliye modülü ile  irsaliye dizaynını tamamen kullanıcıya bırakmıştır. Sürükle bırak tekniği ile irsaliyede göstermek istediğiniz alanı seçin, fare ile yazdırılacak sayfa üzerinde istediğiniz yere taşıyarak bırakın. Font büyüklüğünü ve yazı tipini ayarlayın ve sonra  printerden çıktı alın. Hepsi bu kadar !
 

YETKİLENDİRME

 

kullanıcı bazında yetkilendirmeyi desteklemektedir. Beton Santralini kullanan operatörlere bilgisayar yöneticisi tarafından ilgili birimlere erişim izinleri tanımlanmak suretiyle her kullanıcı yetkisi dahilinde programa erişim sağlar. Böylelikle program içerisinde yapılacak düzenlemeler kontrol altına alınmış olur. 
İlgili kullanıcı ile oturum açılan programda, yapılan üretimleri kullanıcı bazında raporlamak mümkün olmaktadır. 

 

SİPARİŞ YÖNTEMİ
 

Octopus 3.0 siparis yönetimi ile üretim yaptığınız müşterilerinize sipariş açabilir , bunların üretim zamanlarını, hangi aracın betonu sevk edeceğini, hizmet türünü ,teslimat yapılacak yerin bölgesini aracın sevk zamanı gibi bilgileri belirleyerek üretimi belirli bir sistematikte gerçekleştirebilirsiniz.
 Bu  çalışma aynı zamanda kayıtların daha düzenli bir şekilde veritabanına kaydedilmesine ve geriye dönük olarak raporlanmasını sağlar.

 

PARAMETRE AYARLARI

 

Geniş yelpazede parametre ayarları ile otomasyon sisteminizi santral tipine, mevsim ve çevre şartlarına göre özelleştirebilirsiniz. Bu ayarlar ile mikser kapasitesi, vibrasyon zamanları, malzemelerin miksere transfer zamanları, tartımla ilgili hassas ayarlar, dil, kalibrasyon ,bunker  önkesme  değerleri, karıştırıcı boşaltım zamanları gibi daha pek çok ayarı parametreler sekmesinden herhangi bir servise ihtiyaç duymadan operatör kontrolünde ayarlamak mümkün olmaktadır.

 

Kullanıcının dostu arayüz

Yeni arayüzde sade yapısı ile dikkat çekmektedir. Santral tipine göre özelleştirilebilir konfigürasyon ayarları ile ekranda sadece santrale ilişkin olması gereken bileşenler bulunur sadece pc ekranını kullanarak bile hiçbir ilave kontrol ünitesi kullanmaya gerek kalmadan Beton Santralinizi kontrol edebilirsiniz. Ekrandan sisteme dahil enstrümanların konumlarını, çalışma bilgilerini, malzeme ağırlıklarını ,slump bilgisini ve sensor konumlarını izleyebilirsiniz..

Kendi İrsaliyenizi Kendiniz TasarlayınRaporlama SistemiSlump DenetimiTera Dijital Kantar İndikatörYetkilendirme

 

3GB Mühendislik StarMix Beton Santralleri